KA Series

نمایش یک نتیجه

کورزویل KA150 SR

بدون امتیاز
پیانو دیجیتالی با آرشیوی از سمپل های افسانه ای با قیمتی مناسب برای دوستداران پیانو
15,850,000 تومان

کورزویل KA90

بدون امتیاز
پیانو دیجیتالی با صدایی یک پارچه با امکانات فوق العاده مناسب برای تنظیم کنندگان موسیقی
8,550,000 تومان

کورزویل KAG100 WH

بدون امتیاز
پیانو دیجیتالی به معنای واقعی زیبایی در طراحی و صدا برای دوستداران پیانو
32,050,000 تومان

نمایش یک نتیجه