Banner link

 

Banner link

banner-home-105.png

banner-home-11.jpg

فروشگاه ما

فروشگاه تخصصی پیانو پسکو، افتخار دارد که بهترین پیانو ها را با شرایطی مطلوب در اختیار هنر جویان و دوستداران موسیقی قرار دهد.

بیشتر بدانید

Banner link

تخفیفات استثنایی خرید آنلاین

کورزویل CUP1 BP

بدون امتیاز
حس خوب داشتن یک Upright پیانو با طراحی چشم نواز
28,700,000 تومان 25,500,000 تومان

کورزویل CUP1 WH

بدون امتیاز
حس خوب داشتن یک Upright پیانو با طراحی چشم نواز
28,700,000 تومان 25,500,000 تومان

کورزویل CUP2A BP

بدون امتیاز
پیانویی بدون مرز در سمپل صدایی کلاویه و طراحی برای
38,000,000 تومان 33,000,000 تومان

کورزویل CUP2A WH

بدون امتیاز
پیانویی بدون مرز در سمپل صدایی کلاویه و طراحی برای
38,000,000 تومان 33,000,000 تومان

کورزویل CUP310 SR

بدون امتیاز
پیانو دیجیتالی با بی نظیرترین سمپل صدایی (  German Dgrand
19,200,000 تومان 17,600,000 تومان

کورزویل CUP310 WH

بدون امتیاز
پیانو دیجیتالی با بی نظیرترین سمپل صدایی (  German Dgrand
19,400,000 تومان 17,800,000 تومان

کورزویل CUP320 SR

بدون امتیاز
پیانو دیجیتالی از تلفیق طبیعت با دیجیتال به همراه سمپل
21,100,000 تومان 19,350,000 تومان

کورزویل CUP320 WH

بدون امتیاز
پیانو دیجیتالی از تلفیق طبیعت با دیجیتال به همراه سمپل
21,300,000 تومان 19,550,000 تومان

کورزویل KA150 SR

بدون امتیاز
پیانو دیجیتالی با آرشیوی از سمپل های افسانه ای با
12,000,000 تومان 11,000,000 تومان

کورزویل KA150 WH

بدون امتیاز
پیانو دیجیتالی با آرشیوی از سمپل های افسانه ای با
12,200,000 تومان 11,200,000 تومان

کورزویل KA90

بدون امتیاز
پیانو دیجیتالی با صدایی یک پارچه با امکانات فوق العاده
6,250,000 تومان 5,750,000 تومان

کورزویل KA90 Stand

بدون امتیاز
پایه مخصوص KA90
660,000 تومان 550,000 تومان

کورزویل M230 SM

بدون امتیاز
پیانویی با بهترین امکانات دیجیتالی، با استحکام فوق العاده برای
15,000,000 تومان 13,800,000 تومان

کورزویل M230 WH

بدون امتیاز
پیانویی با بهترین امکانات دیجیتالی، با استحکام فوق العاده برای
15,000,000 تومان 13,800,000 تومان

کورزویل M210 WH

بدون امتیاز
پیانو دیجیتالی با صدایی دلنشین و قیمتی مناسب برای دوستداران
12,100,000 تومان 11,100,000 تومان

کورزویل M210 SR

بدون امتیاز
پیانو دیجیتالی با صدایی دلنشین و قیمتی مناسب برای دوستداران
11,900,000 تومان 10,900,000 تومان

کورزویل M210 SM

بدون امتیاز
پیانو دیجیتالی با صدایی دلنشین و قیمتی مناسب برای دوستداران
12,100,000 تومان 11,100,000 تومان

کورزویل M110 WH

بدون امتیاز
پیانو دیجیتالی با بهترین سمپل های صدایی با قیمتی مناسب برای
10,650,000 تومان 9,750,000 تومان

کورزویل M110 SR

بدون امتیاز
پیانو دیجیتالی با بهترین سمپل های صدایی با قیمتی مناسب برای
10,450,000 تومان 9,550,000 تومان

کورزویل M110 SM

بدون امتیاز
پیانو دیجیتالی با بهترین سمپل های صدایی با قیمتی مناسب برای
10,650,000 تومان 9,750,000 تومان
پیانویی با بهترین امکانات دیجیتالی، با استحکام فوق العاده برای
14,800,000 تومان 13,600,000 تومان

کورزویل MP10F SR

بدون امتیاز
پیانو دیجیتالی با صدایی منحصر به فرد و کلاویه ای
15,360,000 تومان 14,100,000 تومان

کورزویل MP10F BP

بدون امتیاز
پیانو دیجیتالی با صدایی منحصر به فرد و کلاویه ای
17,550,000 تومان 16,100,000 تومان

کورزویل MP15 SR

بدون امتیاز
پیانو دیجیتالی با طراحی منحصر به فرد همراه با کلاویه
16,700,000 تومان 15,300,000 تومان

کورزویل CUP2A BP

بدون امتیاز
پیانویی بدون مرز در سمپل صدایی کلاویه و طراحی برای
38,000,000 تومان 33,000,000 تومان

کورزویل CUP2A WH

بدون امتیاز
پیانویی بدون مرز در سمپل صدایی کلاویه و طراحی برای
38,000,000 تومان 33,000,000 تومان

کورزویل CUP1 BP

بدون امتیاز
حس خوب داشتن یک Upright پیانو با طراحی چشم نواز
28,700,000 تومان 25,500,000 تومان

کورزویل CUP1 WH

بدون امتیاز
حس خوب داشتن یک Upright پیانو با طراحی چشم نواز
28,700,000 تومان 25,500,000 تومان

کورزویل CUP320 SR

بدون امتیاز
پیانو دیجیتالی از تلفیق طبیعت با دیجیتال به همراه سمپل
21,100,000 تومان 19,350,000 تومان

کورزویل CUP320 WH

بدون امتیاز
پیانو دیجیتالی از تلفیق طبیعت با دیجیتال به همراه سمپل
21,300,000 تومان 19,550,000 تومان

کورزویل CUP310 SR

بدون امتیاز
پیانو دیجیتالی با بی نظیرترین سمپل صدایی (  German Dgrand
19,200,000 تومان 17,600,000 تومان

کورزویل CUP310 WH

بدون امتیاز
پیانو دیجیتالی با بی نظیرترین سمپل صدایی (  German Dgrand
19,400,000 تومان 17,800,000 تومان

کورزویل KA150 WH

بدون امتیاز
پیانو دیجیتالی با آرشیوی از سمپل های افسانه ای با
12,200,000 تومان 11,200,000 تومان

کورزویل KA90

بدون امتیاز
پیانو دیجیتالی با صدایی یک پارچه با امکانات فوق العاده
6,250,000 تومان 5,750,000 تومان

کورزویل KAG100 BP

بدون امتیاز
پیانو دیجیتالی به معنای واقعی زیبایی در طراحی و صدا
25,100,000 تومان 23,000,000 تومان

کورزویل KA150 SR

بدون امتیاز
پیانو دیجیتالی با آرشیوی از سمپل های افسانه ای با
12,000,000 تومان 11,000,000 تومان