Banner link

banner-home-105.png

banner-home-11.jpg

فروشگاه ما

فروشگاه تخصصی پیانو پسکو، افتخار دارد که بهترین پیانو ها را با شرایطی مطلوب در اختیار هنر جویان و دوستداران موسیقی قرار دهد.

بیشتر بدانید

Banner link

کورزویل M230 SM

بدون امتیاز
پیانویی با بهترین امکانات دیجیتالی، با استحکام فوق العاده برای
تومان

کورزویل M230 WH

بدون امتیاز
پیانویی با بهترین امکانات دیجیتالی، با استحکام فوق العاده برای
20,000,000 تومان

کورزویل M210 WH

بدون امتیاز
پیانو دیجیتالی با صدایی دلنشین و قیمتی مناسب برای دوستداران
تومان

کورزویل M210 SR

بدون امتیاز
پیانو دیجیتالی با صدایی دلنشین و قیمتی مناسب برای دوستداران
15,850,000 تومان

کورزویل M210 SM

بدون امتیاز
پیانو دیجیتالی با صدایی دلنشین و قیمتی مناسب برای دوستداران
16,050,000 تومان

کورزویل M110 WH

بدون امتیاز
پیانو دیجیتالی با بهترین سمپل های صدایی با قیمتی مناسب برای
14,100,000 تومان

کورزویل M110 SR

بدون امتیاز
پیانو دیجیتالی با بهترین سمپل های صدایی با قیمتی مناسب برای
13,900,000 تومان

کورزویل M110 SM

بدون امتیاز
پیانو دیجیتالی با بهترین سمپل های صدایی با قیمتی مناسب برای
14,100,000 تومان
پیانویی با بهترین امکانات دیجیتالی، با استحکام فوق العاده برای
19,800,000 تومان

کورزویل MP10F SR

بدون امتیاز
پیانو دیجیتالی با صدایی منحصر به فرد و کلاویه ای
تومان

کورزویل MP10F BP

بدون امتیاز
پیانو دیجیتالی با صدایی منحصر به فرد و کلاویه ای
تومان

کورزویل MP15 SR

بدون امتیاز
پیانو دیجیتالی با طراحی منحصر به فرد همراه با کلاویه
22,100,000 تومان

کورزویل CUP2A BP

بدون امتیاز
پیانویی بدون مرز در سمپل صدایی کلاویه و طراحی برای
تومان

کورزویل CUP2A WH

بدون امتیاز
پیانویی بدون مرز در سمپل صدایی کلاویه و طراحی برای
44,000,000 تومان

کورزویل CUP1 BP

بدون امتیاز
حس خوب داشتن یک Upright پیانو با طراحی چشم نواز
32,550,000 تومان

کورزویل CUP1 WH

بدون امتیاز
حس خوب داشتن یک Upright پیانو با طراحی چشم نواز
32,550,000 تومان

کورزویل CUP320 SR

بدون امتیاز
پیانو دیجیتالی از تلفیق طبیعت با دیجیتال به همراه سمپل
تومان

کورزویل CUP320 WH

بدون امتیاز
پیانو دیجیتالی از تلفیق طبیعت با دیجیتال به همراه سمپل
تومان

کورزویل CUP310 SR

بدون امتیاز
پیانو دیجیتالی با بی نظیرترین سمپل صدایی (  German Dgrand
23,500,000 تومان

کورزویل CUP310 WH

بدون امتیاز
پیانو دیجیتالی با بی نظیرترین سمپل صدایی (  German Dgrand
تومان

کورزویل KA150 WH

بدون امتیاز
پیانو دیجیتالی با آرشیوی از سمپل های افسانه ای با
16,050,000 تومان

کورزویل KA90

بدون امتیاز
پیانو دیجیتالی با صدایی یک پارچه با امکانات فوق العاده
تومان

کورزویل KAG100 BP

بدون امتیاز
پیانو دیجیتالی به معنای واقعی زیبایی در طراحی و صدا
تومان

کورزویل KA150 SR

بدون امتیاز
پیانو دیجیتالی با آرشیوی از سمپل های افسانه ای با
15,850,000 تومان