آشنایی با خدمات پس از فروش

خدمات پس از فروش محصولات ( Kurzweil ) بر اساس قوانین کارخانه سازنده بوده و شرکت پسکو عهده دار این مسئولیت خواهد بود. برای استفاده از خدمات پس از فروش، مشتریان عزیز

 می توانند با شماره 88925241-021 تماس حاصل نمایند.

لازم به ذکر می باشد اطلاعات پیانو شما در پایگاه اطلاعاتی شرکت ثبت شده است و شما می توانید با استفاده از شماره سریال دستگاه خود، از خدمات پس از فروش شرکت پسکو بهرمند شوید.

ضمانت نامه در شرایط ذیل فاقد اعتبار می باشد:

– صدمات ناشی از نوسنات برق، آتش سوزی، رعد و برق، حوادث طبیعی، ضربه و استفاده غلط و عدم رعابت دستورالعملهای ذکر شده در دفترچه راهنما

– دستگاههایی که توسط اشخاصی به جز نمایندگان مجاز دستکاری شده

آشنایی با خدمات پس از فروش

خدمات پس از فروش محصولات ( Kurzweil ) بر اساس قوانین کارخانه سازنده بوده و شرکت پسکو عهده دار این مسئولیت خواهد بود. برای استفاده از خدمات پس از فروش، مشتریان عزیز می توانند با شماره 66741714-021 تماس حاصل نمایند.

لازم به ذکر می باشد اطلاعات پیانو شما در پایگاه اطلاعاتی شرکت ثبت شده است و شما می توانید با استفاده از شماره سریال دستگاه خود، از خدمات پس از فروش شرکت پسکو بهرمند شوید.

ضمانت نامه در شرایط ذیل فاقد اعتبار می باشد:

– صدمات ناشی از نوسنات برق، آتش سوزی، رعد و برق، حوادث طبیعی، ضربه و استفاده غلط و عدم رعابت دستورالعملهای ذکر شده در دفترچه راهنما

– دستگاههایی که توسط اشخاصی به جز نمایندگان مجاز دستکاری شده