شنبه - پنجشنبه ؛ 10 - 21

اما فروشگاه آنلاین ما همیشه باز است

مدیریت فروش

۰۹۱۲۲۱۳۸۲۸۰

تهران، مطهری، لارستان، مقابل کوچه بیستم، پلاک ۶۸، فروشگاه پسکو

۸۸۸۹۵۰۹۲ - ۸۸۸۹۵۰۹۱

مدیریت فروش

۰۹۱۲۲۱۳۸۲۸۰

شنبه - پنجشنبه ؛ 10 - 21

اما فروشگاه آنلاین ما همیشه باز است

تهران، مطهری، لارستان، مقابل کوچه بیستم، پلاک ۶۸، فروشگاه پسکو

۸۸۸۹۵۰۹۲ - ۸۸۸۹۵۰۹۱

حمل و نصب رایگان در تهران

ایران کورزویل جهت افزایش رفاه حال مشتریان تهرانی اقدام به راه اندازی طرح حمل و نصب رایگان محصولات لوازم کورزویل کرده است.مشتریان تهرانی پس از خرید محصولات کورزویل ، زمان مناسب برای پروسه نصب را اعلام می دارند و قسمت نصب و راه اندازی با بررسی جدول زمانی و مکانی با تماس تلفنی بازه زمانی نصب را اعلام می دارند.